Шкіцька Ірина Юріївна провела відкриту лекцію з дисципліни "Ділові комунікації"


22 листопада 2019 року д-р філол. наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Тернопільського національного економічного університету Шкіцька Ірина Юріївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Ділові комунікації». Магістрантам, що навчаються за освітньою програмою «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», було запропоновано для вивчення тему «Принципи маніпулювання в діловому спілкуванні та шляхи їх нейтралізації».

Для унаочнення та кращого сприйняття інформації Ірина Юріївна підготувала комп’ютерну презентацію, у якій у згорнутому вигляді репрезентувала основні теоретичні положення навчального матеріалу.

Під час заняття лектор використовував різні методи активізації уваги студентів, зокрема, удавався до актуалізації попередньо здобутих знань, задавав відкриті та закриті запитання студентській аудиторії, ілюстрував маніпулятивні принципи прикладами з реального життя, описуючи кумедні ситуації маніпулювання в умовах формальної і неформальної ділової комунікації.

У кінці заняття Ірина Юріївна запропонувала студентам пройти підсумкове тестування для визначення рівня засвоєння теми.

Найбільш позитивно студенти сприйняли те, що викладач не обмежився сферою ділових відносин, а й окреслив способи використання маніпулятивних тактик і їх нейтралізації в міжгендерному спілкуванні.