IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум»


7 червня 2019 року кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету стала співорганізатором IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум», проведеної на факультеті математики та інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).

У роботі конференції також взяли участь науковці-фахівці з інформаційної, архівної та бібліотечної справи та соціальних комунікацій – з Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного політехнічного університету, Національного авіаційного університету, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Академії економічних досліджень Молдови та ін.

На пленарному засіданні виступили провідні науковці з  доповідями, присвяченими з’ясуванню ролі інноваційної  діяльності в підвищенні рівня підготовки фахівців з інформаційної, архівної та бібліотечної справи (проф. Василь Спрінсян, проф. Олена Шевченко), виявленню особливостей керування підготовкою випускних робіт студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в умовах сьогодення (проф. Ірина Шкіцька), окресленню місця невербального складника в сучасному спілкуванні (доц. Ольга Кущ), визначенню ролі веб-сайту як засобу комунікації і джерела інформації у сфері авіаційної безпеки (доц. Світлана Литвинська,  доц. Віталіна Юрченко), характеристиці сучасних інформаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень (ст. викладач Олексій Прігунов).

У рамках конференції працювало п’ять секцій: «Соціальні комунікації та інформаційно-документні системи», «Архівна та бібліотечна справа в інформаційному суспільстві», «Інформаційні технології у документознавстві», «Безпека інформаційних систем», «Прикладні аспекти використання інформаційних систем». Учасники IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» обговорили такі актуальні теми: інформаційні ресурси в системі менеджмент-економіка-бізнес; інформаційна платформа кадрового забезпечення, маркетинг інформаційних продуктів та послуг; соціальні комунікації та інформаційно-документні системи; архівна та бібліотечна справа в інформаційному суспільстві; інформаційні технології у документознавстві; безпека інформаційних систем; прикладні аспекти використання інформаційних систем; лінгвістичні параметри інформації та соціуму тощо.