Науково-практичний семінар «Інноваційні підходи в освіті» для вчителів тернопільських освітніх закладів


7 листопада 2018 року колективом кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ було організовано і проведено науково-практичний семінар «Інноваційні підходи в освіті» для вчителів тернопільських освітніх закладів І-ІІІ рівня акредитації.

Доктор філологічних наук, професор кафедри Шкіцька Ірина Юріївна виступила з доповіддю на тему «Використання кейс-методу в освітньому процесі», показала його переваги та недоліки, виокремила типові помилки, яких припускаються викладачі під час укладання ситуаційних завдань, поділилась своїм досвідом застосування кейс-технологій під час викладання документознавчих і лінгвістичних дисциплін.

Доктор політичних наук, професор кафедри Лазарович Микола Васильович під час свого виступу показав значущість патріотичного складника у вихованні сучасної молоді, окреслив шляхи підвищення національної свідомості та пізнавальної активності учнів на заняттях із курсів «Історія України» та «Українознавство».

Після обговорення доповідей учителі взяли активну участь у круглому столі, присвяченому актуальним питанням шкільної освіти. Особливу дискусію викликали питання використання методу проектної роботи в школі, залучення школярів до наукової роботи, використання новітніх інформаційних технологій в освіті.