Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика»


П’ятого грудня 2017 року з ініціативи колективу кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика» з участю делегацій із Республіки Польща, Словаччини і Молдови.

Організаційний комітет із проведення конференції очолив ректор університету, доктор економічних наук, професор А. І. Крисоватий. Учасників наукового заходу привітали проректор із наукової роботи ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Зеновій-Михайло Васильович Задорожний та завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства юридичного факультету ТНЕУ Оксана Євгенівна Гомотюк.

У роботі конференції взяли участь науковці Державного університету телекомунікацій (м. Київ), Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця), Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, а також колеги з Державного архіву Тернопільської області, Обласної бібліотеки для молоді (м. Тернопіль) і бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля». Активними учасниками наукового заходу стали магістранти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Упродовж пленарного засідання колеги обговорювали такі теми: використання сучасних інформаційних технологій для збереження соціальної пам’яті суспільства, поняття національної ідентичності у сучасній гуманітарній науці, історичний складник документознавчої освіти.

Під час наукового заходу було репрезентовано арт-бук «Богдан Лепкий — велет українського духу» (автор — Оксана Миколаївна Лехіцька, провідний бібліотекар бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля»).

Після завершення пленарного засідання учасники конференції розпочали роботу в секціях, проведення яких відбулося на базі юридичного факультету університету. У рамках заходу працювало п’ять секцій:

– Секція № 1 «Теоретико-методологічні засади документознавства» (Модератор – Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ);
– Секція № 2 «Актуальні питання сучасних комунікацій» (Модератор – Шкіцька Ірина Юріївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ);
– Секція № 3 «Соціокультурні аспекти інформаційної діяльності» (Модератор – Щербяк Юрій Адамович, доктор педагогічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ);
– Секція № 4 «Бібліотеки, архіви, музеї в інформаційному суспільстві» (Модератор – Білик Надія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ);
– Секція № 5 «Підготовка фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, соціальної сфери в умовах інформаційного суспільства» (Модератор – Біловус Леся Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ).

Зміст тематичних секцій конференції вирізняється актуальністю, науковою новизною, практичною цінністю, повною мірою розкриває стан проблем у кожному з напрямів, а представницький склад учасників дозволяє дослідити ці проблеми на найвищому науковому та практичному рівні.

Організаційний комітет конференції відзначив своєчасність та актуальність її проведення за визначеними у назві заходу напрямом і завданнями, науково-теоретичну і практичну значущість розглянутих питань, високий науковий та організаційний рівень.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика» стануть у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти та іншим зацікавленим особам у подальших дослідженнях з питань європейської інтеграції України.